Uzun süredir bir çözüm getirilememiş

Kronik ya da süreğen, müzmin, Vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkanları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür. 

Cevap: Kronik

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts