Yapağından elde edilen yağ

Lanolin koyun veya keçi yününden elde edilen bir maddedir. Yünü, ön yıkama ile madeni tuzlarından temizlenir sonra sabunlu su veya alkali çözeltisi ile yıkanır. Bu yıkamada lanolin, yünden alınmış olur. Bu sabunlu su, % 0,5-5 miktarında lanolin bulundurur. Bu karışımda lanolin emülsiyon şeklinde olup, çok küçük tanecikler halinde karışımdan ayrılır. Bu emülsiyondan lanolini ayırmak için, santrifüj, asitle çöktürme veya Ca ve Mg tuzu halinde çöktürme metodları kullanılabilir. Lanolin i arıtmak için, özel toprak süzgeçlerden süzülür. Rengi ağartılır. Bu işlem için sülfat asidi, potasyumbikromat, klor ve hidrojen peroksit kullanılır. Lanolin iki çeşittir. Biri hidrate (sulu) lanolin olup, sarımsı beyaz renktedir. Sulu lanolin, yaklaşık % 30 kadar su ihtiva eder ve suda çözünmez. Kloroform ve eterde çözünür. İkincisi ise susuz lanolin olup, yarı katı ve sarımtrak bir maddedir. Suda çözünmez, fakat kendi ağırlığının iki misli su ile bir karışım verir ve bu karışımdaki lanolin, sudan ayrılmaz. Diğer organik çözücülerde ve sıcak alkolde çözünür. 

Cevap: Lanolin

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts