Yapı bilim

Morfoloji, organizmaların şekil ve yapısal özellikleri üzerine çalışılan bir biyoloji dalıdır. Tıpta hastalıkları teşhiste de kullanılan bu bilimin bulgularına morfolojik bulgu denir. Sağlıkta en yaygın karşılaşılan durum ise sperm morfolojisi denilen durumdur. Belirli bir yapı ya da organın şeklinde biz bozukluk olması bir rahatsızlık belirtisi olabilmektedir. Morfoloji bilimi mikroskobik canlılar da dahil bir şekilde bütün canlıların şekil ve yapılarıyla ilgilenir. Canlı türleri arasında şekil ve yapı benzerlikleri bize canlıların akrabalıkları ve kökeni hakkında da bilgi vermektedir.  Bu bilim dalı, dış görünüşün elemanlarını (şekil, yapı, renk, desen, boyut), yani dış morfolojiyi (eidonomi) incelediği gibi ayrıca kemik ve organlar gibi iç yapıların özelliklerini inceler. İç organ ve yapıları inceleyen iç morfoloji (anatomi) de oldukça önemlidir. 

Cevap: Morfoloji

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts