Başkası konuşuyormuş gibi karnından konuşan kimse

Sesi bir başkasından geliyormuş gibi konuşabilen kimselere vantrolog veya vantrilok denilmektedir. “Karnından konuşanlar” diye de anılmakta olan vatrologlar, kendi normal seslerini kullanmalarından başka ikinci bir ses daha çıkartabilmektedir. Gırtlaklarında bulunan bir anormallikten kaynaklanan bu durum sayesinde, iki farklı ses çıkartarak karşısındaki insanlara farklı iki kişi konuşuyormuş izlenimi uyandırırlar. Vantrilok sözcüğü Latince venter (karın) ve loquor (konuşmak) sözcüklerinden türemiştir.  Vantrologluğun kökleri çok eskilere, Mısır ve İbrani uygarlıklarına dayanır. Atinalı Eurykles Eski Yunan’ın en ünlü vantroloğuydu; Eski Yunanda vantrologlara Eurykleides ya da engastrimanteis (karından kehanet verenler) adı verilirdi. Eski zamanlarda vantrilog rahiplerin de bulunduğu ve Mısırlıların konuşan heykellerinin ya da sesiyle hırsızları korkutup kaçıran Paktolos Irmağı taşı gibi mucizelerin de böylece açıklanabileceği düşünülmektedir. Zulular, Maoriler ve Eskimolar gibi pek çok halkta da vantrologlar vardı. 

Vantrolog olarak da kullanılsa da bu kullanım şekli hatalıdır. Doğrusu vantriloktur. Vantrologlar farklı kuklalar ve gösteriler için farklı sesler geliştirirler. Bunun eğitim süresi oldukça zordur. Vantrologlar ciddi bir eğitim sürecinden geçerler ve yeteneklerini her geçen gün daha da arttırırlar. Ülkemizde henüz olmasa da yurt dışında bunun için çok sayıda kurs bulunmaktadır. 
  

Cevap: Vantrilok

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts