Deniz ayısı da denilen bir balık türü

Yeleli denizaslanı olarak da bilinmektedir. Güneydeki soğuk denizlerde yaşayan bir fok çeşididir. Otarilerin foklardan başlıca farkları onlardan daha iri, kulak kepçelerinin dışarıdan belirli bir şekilde gözükmesi, başlarının, boyunlarının daha uzun olmasıdır. Elleri, ayaklan foklarınkinden daha uzundur, fokların yüzgeç biçimindeki ayaklarını arkaya doğru uzatmalarına karşılık, otariler yana kıvırarak öne doğru uzatırlar. Perdeayaklı memelilerden olan otarilerin yaşayışları da tıpkı foklarınkî gibidir. Kürkü, yağı, bağırsakları için devamlı olarak avlandığı için sayıları gittikçe azalmaktadır. Erkeklerin, çoklukla, birkaç dişisi vardır. Dişilere sahip çıkabilmek için aralarında kanlı kavgalara girişirler. 

Cevap: Otari

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts