Harflerin büyük ve küçüklüğü

Punto, baskı yazılarının genel ölçü birimidir. “1 punto”, metrik sistemde yaklaşık “0,376” mm.dir. Bir harfin yüksekliği milimetre olarak ölçülüp dörde bölünerek yaklaşık punto değeri bulunabilir. 12 puntoluk harf ölçüsüne pica denilmektedir. 4 mm ölçülen bir harfin punto değeri; 1 punto 0,376 mm ise 4mm 0,376 mm`ye bölünür. Punto değeri yaklaşık olarak (10,6) bulunur. Kitaplarda harf büyüklükleri genellikle 9 – 12 punto arasındadır. Daha yüksek puntolar başlıklar ve manşetler için kullanılır. 6, 7, 8 punto yazılar başvuru niteliğindeki yazılar için uygundur. Dipnotlarda ve resim altı yazılarında bu puntolar kullanılır.  

Cevap: Punto 

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts