Gönderdiği radyo dalgalarının bir engele çarpıp geri dönmesi yoluyla, o engele olan uzaklığını belirleyen aygıt

Radio Detecting and Ranging İngilizcede ”Radyo ile bulma ve yerini tayin etme” manasına gelir. Ve bu İngilizce cümlenin ilk harflerinin birleşmesiyle şu kelime türer : RADAR. 20. yüzyılın harika buluşları arasında yer alan ve insanlığa unutulmaz hizmetlerde bulunan Radar’ın geçmişi bir hayli uzak yıllara da dayanır. Bu konuda ilk adımı 1888 yılında ünlü Alman fizik alimi Hertz atmış ve elektromanyetik dalgaların yansıtabileceği teorisini ortaya koymuştu. Daha sonra bu teorinin ışığı altında yürüyen İtalyan bilgin Tesla bir başka teoriyle ortaya çıktı : ”Ses nasıl yankı yapar, nasıl bir engele çarpınca geri dönerse, elektrik dalgaları da aynı şekilde bir engele çarpınca yansır”. İşte gerçek Alman bilgini Hertz’in gerekse İtalyan bilgini Tesla’nın bu teorileri gelecek kuşakların bilginlerine ışık tuttu, yol gösterdi. Bu teoriler üzerinde çalışan ilim adamları, elektromanyetik dalgalar bir verici istasyondan etrafa gönderildiği zaman karşısına çıkan cisimlere çarpıp geri geleceğini anladılar. 

Bu hakikatin ortaya çıkışından sonra bu yoldaki çalışmalar daha da hızlandı. 1920 yılında başlayan çalışmalar 1935 yılında semeresini verdi ve İngiliz bilgini Watson Watt, ilk radar cihazını ortaya çıkardı. İkinci Dünya Savaşının başlamasından sonra radarın ne kadar büyük bir önemi olduğu anlaşıldı ve bu aletin geliştirilmesi için çalışmalar daha yoğun bir hale getirildi. Watson Watt’ın ortaya çıkardığı buluşu geliştirenler yine İngilizler oldu ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra’nın Alman uçakları ve füzeleri tarafından bombardımanında bu harika alet İngilizlerin en büyük yardımcısı oldu. Alman uçaklarının gelişi bu aletler tarafından daha önceden tespit edildiğinden ona göre savunma tertipleri alındı. Radar bugün gözün göremediğini gören bir göz olarak insanlığın hizmetinde bulunmaktadır. Özellikle gemiler, uçaklar, havaalanları ve limanlarda pek büyük bir kolaylık sağlamaktadır. 18. yüzyılda bir teori olarak ortaya atılan bu sistem 20. yüzyılda insanın gören gözü ve işiten kulağı olmuştur. ”Radio Detecting and Ranging” sistemi sayesinde 20. yüzyılın insanları daha büyük bir güvenlik içinde yaşamakta ve seyahat etmektedir. Bugün artık Radar sisteminden yoksun bir gemi, bir uçak, bir liman veya bir havaalanı düşünülemez. 

Cevap: Radar

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts