Bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartma aracı, tartı, tartaç

Bir şeyin değerini, ağırlığına göre hesaplama, çok eski tarihlerden beri uygulanmakta olan bir sistemdir. Yapılan araştırmalardan ”terazi’nin ilk kez Mısırlılar tarafından yapıldığı ve Firavunların ülkesinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Mısırlıların yapıp kullandıkları ilk teraziler, tahtadan yapılmış ve bir milim üzerine oturtulmuş kaba bir sırıktan ibaretti. Bu sırığın uçlarında, eşit uzunlukta iplerle sarkıtılmış iki iri kabak da bu terazilere kefe vazifesini görürdü. Ancak bu pek ilkel tartı sisteminin tam bir hassasiyet içinde ölçü yapamadığına eski Mısırlılar da kani olmuşlardı ki, bu aleti daha geliştirip daha hassas bir hale getirme zorunluluğunu duydular. Çok geçmeden aynı sistem içinde madenden yaptıkları terazilere gereken hassasiyeti vermeyi başardılar. Teraziler, zamanla Mısır’dan Yunanistan’a oradan da Roma’ya geçti ve böylece bütün dünyaya yayılıverdi. Zamanla gelişen fizik ilmi bu terazilerde daha büyük hassasiyeti sağlayacak yeni yeni buluşlar getirdi. Kantarlar, ibreli teraziler, basküller, otomatik teraziler, el kantarları, ağır yük kantarları, mutfak ve hatta bebek terazileri bu tartı sisteminin en tekamül etmiş şekilleri olarak hizmete girdiler. 

Cevap: Terazi

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts