Meyvenin fermente edilmesiyle üretilen alkollü bir içecek

İncil, yeryüzüne ilk asma çubuğunun tufandan sonra Nuh Peygamber’in dikmiş olduğunu yazar, Bazı din kitaplarına göre ise, ilk üzümü yetiştiren Nuh Peygamber bundan şarap yapmış ve bunu içer içmez de sarhoş olmuştu. Oysa ki eski Yunanlılar yeryüzüne ilk asma çubuğunu dikip üzüm yetiştiren kişinin Şarap ilahı ”Dionisos” olduğunu kabul ederlerdi. Yeryüzüne ilk asma çubuğunu hangi hayır sahibi dikmiş olursa olsun, bugün kesinlikle bilinen tek husus, insanların tarih öncesi çağdan beri üzüm yetiştirdikleri ve şarap içtikleridir. Dördüncü jeolojik devirden kalma taş ve kayalar üzerinde bulunan asma yaprağı ve üzüm resimleri de bunun delilidir. Eski Mısırlıların gayet iyi üzüm yetiştirdikleri ve bu üzümlerden nefis şaraplar yaptıkları da bilinmektedir. Islah edilen asmanın Yunanistan yarımadasına gelişi de oldukça eski bir geçmişe dayanır. Hommer’in kahramanlarının tümü şarabın tadını gayet iyi bilen kişilerdir. Şarapçılık Roma’da da önemli bir yer tutmuş ve eski Romalılar, şarabın içine bal katan, hatta uzun süre bozulmadan kalabilmesini temin için katranla karıştıran kişiler de olmuşlardır. 

Orta çağda Müslümanların Avrupa’da giriştikleri büyük istila hareketi sırasında bu kıt’ada şarapçılık bir duraklama dönemine girmişti. İslam dininin şarabı haram sayması bu duraklamada başlıca rolü oynamıştı şüphesiz ki. İşte bu nedenledir ki Müslümanların istilasına uğrayan kesimlerde şarapçılık faaliyetinin kısıtlanmasına karşılık bu istila sınırının dışında kalan Fransa’da böyle bir durum olmamış, bu nedenle Fransa pek kısa bir zamanda Avrupa’nın bağcılık ve şarapçılık merkezi haline gelmişti. Ve Fransa bu özelliğini günümüze dek korumasını da bilen bir ülke olmuştur. XVIII. yüzyıldan itibaren bilimsel metotların şarapçılığa girmesiyle bu alanda büyük bir inkişaf başlamış ve şarap kalitelerinde birdenbire büyük bir yükselme meydana gelmişti. Hele XIX. yüzyılın sonlarına doğru ünlü Fransız ilim adamı Louis Pasteure’ün fermantasyon alanındaki büyük buluşları şarap imalatında daha büyük bir gelişmeye yol açmıştı. Bu arada Fransızlar şarabın içine karbondioksit gazı katarak bu içkiye ayrı bir çeşni vermişler, böylece ilk kez istihsal edildiği bölgenin adıyla anılan ve Şampanya denilen köpüklü şarap türü ortaya çıkmıştı. Bugünün ilerlemiş tekniği sayesinde türlü renk ve lezzetlerde şaraplar meydana gelmiştir. 

Cevap: Şarap

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts