Belirli bir yapısal düzeyde, dile dair görsel işaretlerin kullanıldığı bir tür iletişim aracı

Dünyamız taş devrinden cilalı taş devrine geçerken, üzerinde yaşayan insanlar da bir takım ihtiyaçlar belirmişti. Sahip olduğu şeylerin sayısını bilmek, büyüklüğünü anlamak ve bunları bir kenara kaydetmek bu konuda duyduğu ilk ihtiyaçlar arasında olmuştu. Önceleri bir sopaya bıçakla çekilen çentikler bu ihtiyacı karşılıyordu. Fakat zamanla tarımın gelişmesi, hayvanların çoğalması ve buna paralel olarak ihtiyaçların da artması bu basit işi pek yetersiz kıldı. Ayrıca bir takım belgelere sahip olma ihtiyacı da belirmişti insanlarda. Bu ihtiyaçtan, pek basit şekillerden ibaret olan ve dünyanın ilk yazısı diyebileceğimiz işaretler ortaya çıktı. Bu belirli işaretlerin yan yana gelmesinden de ilk cümleler kazıldı taşların üzerine. İnsanoğlu çok eski yıllardan beri yaşadığı mağaraların duvarlarına resimler kazımaktaydı. Aradan binlerce yıl geçtikten sonra yine resimler sayesinde ilk yazıyı meydana çıkardı. Ve bugün Mısır adıyla andığımız toprakların üzerinde günümüzden yaklaşık olarak 6000 yıl önce, resimlerden ibaret bu ilk yazı kullanılmaya başladı. Bu, bugün Hiyeroglif adını verdiğimiz yazıydı. Bunu, yine aynı ismi taşıyan Hititlilerin çivi yazıları ile Çinlilerin belirli hece ve kelimeleri anlatan işaretlerden ibaret yazıları izlemişti. 

Böylelikle insanlık tarihinin ilk yazısı olan hiyeroglifi zamanla diğer yazılar izlemişti. Bu yazılar arasında çok geniş bir uygarlığa sahip bulunan eski Grek ve Bizans yazıları da değişik bir alfabe olarak ortaya çıkmıştı. Yunanlılar, Fenikelilerden öğrendikleri yazı sistemini sesli harfler ilavesiyle tekamül ettirmişler ve böylece modern dünyada kullanılan Latin harflerinin temelini meydana getirmişlerdi. 

Cevap: Yazı

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts