Başka bir manzume örnek alınarak aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan manzume

Nazire, bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir. Divan edebiyatı nazım türüdür. Kelime Arapça “eş, değer” anlamlarındaki nazir’den gelir. Nazire yazma, tanzir, tanzir etme diye anılır. Nazire geleneği Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. İranlı şairler nazireye cevab adını verirler. Alay ve şaka yollu yazılmış nazirelere tezhil veya hezil denir. 

Cevap: Nazire

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts