İki yada dört zamanlı Macar halk dansı

Çardaş (Macarca Csárdás): Macaristan’ın ulusal dansı. Macarca “han, taverna” anlamına gelen “çarda” (csárdá) kelimesinden türeyen Çardaş, çiftlerin yaptığı bir kur dansıdır. … Dans eden çiftler dönerlerken, ayaklarını içe ve dışa doğru savurarak basit bir ayak figürü üzerinde doğaçlamalar yaparlar.

Cevap: Çardaş

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts