İki yılda bir olan

Bienal, Fransızca “her bir diğer yıl” anlamına gelen ve iki yılda bir düzenlenen etkinliklere verilen addır. Çoğunlukla kültürel veya sanatsal faaliyetler için kullanılan bir terimdir. Bienaller, yılaşırı yani iki yılda bir yapılırlar. Kültürel ve sanat etkinlikleri bienallerin kapsamındadır. Çoğunluğu çok büyük uluslararası organizasyonlardır. İki bienal arası, bir sonraki için hazırlık süreci olarak kullanılır. Organizasyonun büyüklüğü göz önüne alındığında her bir bienalin hazırlanma aşaması epey bir uğraş ve zaman ister. Bu süre içerisinde katılımcıların eserleri toplanır ve bunlar arasından seçimler yapılır. Her bienalin kendine özgü bir teması vardır ve sergilenen eserler bu tema üzerinde kurgulanır. Hazırlık süresi boyunca küratör denen bir sorumlu olur. Bu kişi, bienalde sergilenecek eserlerin seçiminden, gösterim alanlarının belirlenmesine kadar pek çok sorumluluğu üstlenir. Bienaller, içinde sanat barındıran bütün ürünleri kapsamında toplar. İsim yapmış sanatçılar kadar genç sanatçıların da isimlerini duyurmaları için zemin hazırlarlar. Bir bienal, programını sadece sergiler oluşturmaz. Söyleşiler, atölyeler, sempozyumlar da bienallerin içeriğinde bulunur. 

Cevap: Bienal

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts