Pilotlar ve havacılar için yayınlanan bülten

Uçuş harekâtı ile ilgili kişilere, herhangi bir havacılık kolaylığı, hizmeti, yöntemi yada bir
tehlikenin varlığı, koşulları veya değişikliğine ilişkin bilgileri, zamanında duyurmak amacıyla
yapılan bir uyarı yayınıdır. NOTAM metni, ICAO NOTAM formatında belirtilen sıraya uygun tüm bilgileri içerir. ICAO kısaltmaları, göstergeler, tanıtmalar, belirleyiciler, çağrı adları, frekanslar ve açık lisanla verilen bilgilerle tamamlanan, tek tip kısaltılmış anlam ve ibarelerden oluşur
NOTAM’ların numaralandırılması; her NOTAM serisi, takvim yılı esas alınarak uluslararası ve
ulusal olmak üzere 01 Ocak 0001 UTC’ de birbirini izleyen numaralarla başlatılır. NOTAM’lar, AFTN devreleri üzerinden kullanıcılara dağıtılır.

Cevap: Notam

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts