Manyetik alan birimi

Gauss, en basit haliyle bir ölçü birimidir ve mıknatısların gücünü ifade etmek için kullanılır. Yani diğer bir değişle, bir mıknatısın ne kadarlık bir manyetik alana sahip olduğunu ifade eder. Bir mıknatıs için ne kadar yüksek Gauss ölçüsünden bahsediliyorsa, o mıknatıs için o kadar yüksek manyetik alana sahip olduğu söylenebilir. Gauss manyetik alan ölçüsü, yani bir mıknatısın gücü tek bir şeye bağlı değildir. Mıknatısın kalınlığı, şekli, içinde bulunduğu sınıfı, içeriği gibi pek çok kriter Gauss ölçüsünü belirlemede etkendir. Her mıknatısın kendine ait bir Gauss ölçüsü olsa da sınıf sınıf genelleme yapmak da mümkündür. Örneğin; N35 sınıfı, ortalama 10*4 ölçülerinde mıknatısların genellikle manyetik alanları 3000 Gauss civarındadır. Ya da NdFeB mıknatısın yüzey alanı genellikle 3000-5000 Gauss şiddeti arasındadır. Neodim demir bor mıknatısı en yüksek manyetik alana yani en yüksek Gauss şiddetine sahip mıknatıs olarak düşünülebilir. 5000 Gauss üzerinde manyetik alan şiddetine sahip olmak son derece zordur. 

Mıknatısların Gauss yüzeyi, alanla ters orantılı ve kalınlıkla doğru orantılı olacak şekilde değişir. Gauss şiddeti Gaussmetre adı verilen bir cihaz ile ölçülür ve bir mıknatısın yüzeyinde ölçüm yapılan her alanda farklı sonuçlar çıkabilir. Mıknatısın performansını belirlemek için hem Gauss hem de akı ölçümleri yapılır. Manyetik akı nedir? Manyetik akının tekrarlanabilirliği, Gauss şiddetinden daha iyidir, daha kararlıdır ve hata payı çok daha düşüktür. Manyetik akı ölçü birimi Weber’ dir. 1 Weber, 1000 Gauss şiddetine denk gelir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bir mıknatısın performansı ile ilgili yorum yapabilmek için hem Gauss şiddeti hem de manyetik akı birimi bilgilerine ihtiyaç vardır. Her iki terim için de birbirlerinin yerine konamaz denebilir. Yüksek Gauss şiddetine sahip bir mıknatıs istiyorsanız yani yüksek manyetik alana sahip bir mıknatıs istiyorsanız, ilk bakmanız gereken şey mıknatısın boyutudur. Ne kadar büyük ölçülere sahip bir mıknatıs sipariş ederseniz, o kadar yüksek Gauss şiddetine sahip bir mıknatısa sahip olursunuz. 

Cevap: Gauss

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts