Başarım

Belirli bir eylemin belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesidir. Başarı aynı zamanda bir hedefi gerçekleştirmek veya bir hedefe ulaşmak anlamında da kullanılmaktadır. Başarı büyük bir projeyi kapsayacak şekilde çok geniş olarak tanımlanabileceği gibi, bir projenin veya görevin tek bir bileşeni ile de sınırlandırılabilir. Başarı bir iş yerinde veya bir bireyin kişisel yaşamında da gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir bireyin kişisel hedefi yeni bir kariyere kabul edilmekse, bireyin bu kariyere kabul edilmesi olayı da bir başarı olarak ifade edilebilir. Başarı kişisel, finansal veya kariyer hedeflerine ulaşmış bir kişiyi tanımlamak için de kullanılan bir terimdir. Başarı başka bir bireye göre daha fazla varlıkları (para ya da istenen herhangi bir eşya) olan bir bireyi tanımlamak için de kullanılan bir terimdir. Örneğin, profesyonel bir futbolcuya “başarı” denebilir. 

Cevap: Performans

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts