Bataklık gazı

Metan, kimyasal formülü CH4 (Karbon ve 4 Hidrojen atomu) olan bileşiktir. Normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunan metan, kokusuzdur. Doğal gazın bir bileşenidir ve önemli bir yakıttır. Oksijenin varlığında bir mol metanın yanmasıyla bir mol karbondioksit ve iki mol su ve 55.5 MJ/kg ısı açığa çıkar: CH4 + 2 O2 → CO2 + 2H2O+55.5 MJ/kg. Doğal metan hem zemin altında hem de deniz tabanı altında bulunabilir. Yüzeye ve atmosfere ulaştığında atmosferik metan olarak bilinir. 1750’den beri Dünya’nın atmosferik metan konsantrasyonu yaklaşık %150 oranında arttı ve uzun süren ve küresel olarak karışan sera gazlarının toplam radyasyon zorlamalarının %20’sini oluşturuyor. (bu gazlar su buharı içermiyor; Sera etkisinin en büyük bileşeni). Metan, Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından biridir. Ayrıca çöplerdeki metandan yakıt elde edilebilir. Doğal metan gazları atmosfere zarar vermez. Metanojen bakteri(arkelerde) metan üretimi yapar. Bu canlı türü zorunlu anaerob bakteridir. 

Bunun için öncelikle hayvan atıkları hammadde olarak hazır edilir. Biyogaz üretiminde şu birimler bulunur: Fermantör, karıştırıcı, ısıtıcı, vana ve pompa. Anaerobik çürütücü bakteriler bu üretim sürecinde fermantöre sokulur ve metan gazı ortaya çıkar. Fermantasyon kesikli ya da sürekli şekilde olabilir. Sürekli fermantasyonda organik atıklar fermantöre her gün verilir. Böylece gaz sürekli bir şekilde imal edilir. Kesikli fermante üretimde ise organik madde fermantasyon sonunda metan oluşturunca, fermantör yeniden organik maddeyle doldurulur. Metan gazı topraktan ve vücudumuzdan çıkar. Zehirli değildirve enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Ancak çok patlayıcıdır veasfiksasyonla (oksijensiz kalma) ölüme yol açabilir. Metanla ilgili tehlikelerlenasıl başa çıkılacağını anlamak önemlidir. Türkiye’nin kuraklıkla birlikte içine girdiği darboğaz uzmanları yeni çarelere yöneltiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ de bu doğrultuda yeni bir çalışma başlatacak. Çöp dağlarının oluşturduğu metan gazı elektrik üretiminde kullanılacak. 

Cevap: Metan

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts