Enine boyuna

Her yönü ile, eksiksiz, bütün ihtimalleri göz önünde tutarak, iri yarı, gösterişli (adam) anlamlarında kullanılan bir deyimdir. Günümüzde daha çok teferruatlı işlerin yerine getirilmesinde incelikle hareket etmek anlamında kullanılmaktadır. 

Cevap: Arizamik

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts