Kanca, kopça

 Düzgün bir birleşmenin gerekli olduğu kumaş bölümlerinde, üst üste binen kenarları birbirine tutturmak için kullanılan iki parçalı metal tutturma gereci. Karşılıklı uçları tutturmaya yarayan çengelli ve yuvarlak iki parçadan oluşan madeni veya plastikten yapılabilen gereç. 

Cevap: Ağraf

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts