Yardımcı

O Hz. Muhammedten sonra 4 Halife onun yerine islam devletinin başkanı sıfatıyla halkın seçimi yoluyla getirilmiş liderlerdir. Hz. Muhammedden sonra 4 Halife devrini takiben hilafet makamına geçen kişiler kendilerine bir kutsalllık vererek, adeta, Peygamberimizin vekilliğini yapmağa başlamışlar ve bu halifelerin hepsi, babadan oğula geçen saltanat ile işgal ettikleri makama usulsüz yere geçmişlerdir. Atatürk’e kadar devam eden halifelik saltanatı (yani hilafetin babadan oğla geçmesi ve halifelerin bizzat yasama yetkilerini kullanmaları gibi karmaşık bir hale gelen hilafet müessesesine bir kanunla son verilmiştir. Bu devrim kanunumuz, Allahın gölgesel peygamberin vekili sıfatlarını taşıyan ve böylece islamiyeti esasından zedeleyen bir sıfatı kaldırmıştır.  

Cevap: Halife-Havari

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts