İlgeç

Her kelime bir fiili, bir kavramı, bir varlığı karşılar. Edat olan cümle öğeleri tek başlarına kullanıldıkları takdirde bir anlam taşımazlar. Fakat edatlar cümle içinde kullanıldığında bir anlam kazanan kelimelerdir. Edatların bir özelliği ve kullanım yeri bulunmaktadır. Edatlar bir başlarına herhangi bir anlamı karşılamayan ve bir anlamı karşılayabilmesi için cümle içinde kullanılması gerekmektedir. Edatlar kullanılırken kedilerinden önce gelen kelime grupları ve kelimelerle birleşip edat öbeklerinin oluşmasını sağlar. Edatların bazı kullanım özellikleri bulunmaktadır. Tek başına anlam taşımayan kelime grupları ve kelimelerdir. Cümle içindeki kelime grupları ya da iki adet kelimeyi anlam olarak bir ilgi kurulmasını sağlar. Çekim ekleri almayan bağımsız olan kelime grupları veya kelimelerdir. Herhangi bir fiili, herhangi bir nesneyi karşılamazlar ve yardımcı olarak kullanılan kelimelerdendir. Birçok kelime türü gibi edatlar da yüklem, tümleç ve özne görevlerini üstlenebilirler. Fakat özne görevini almaları nadir olarak görülür. Örneğin; Gibi, bir edat örneğidir. Edatların isim olarak kullanılmalarına az rastlansa da edatlarda isim olarak kullanılabilirler. Bazı edatlar işlev açısından isim çekim eki şeklinde ve biçim açısından da kelime olarak kullanılabilir. Edatlar ünlem, bağlaç ve çekim edatları olarak üç grupta incelenmektedir

Cevap: Edat

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts