Olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü yada bağlantısı, kontekst

Sözcükler, farklı ortamlarda cümle içerisinde değişik anlamlar ifade edecek şekilde kullanılabilir; bu kullanımlara “bağlam” adı verilir. Bir başka ifadeyle, sözcüklerin ortama bağlı olarak cümle içerisinde kazandığı anlamlara bağlam denir. 

Cevap: Bağlam

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts