Otlarla örtülü geniş Hindistan ormanları

Cengel (ya da cangıl), sıcak iklime sahip bölgelerde bulunan balta girmemiş, baskın olarak ağaçların hakim olduğu yoğun bir bitki örtüsüne sahip ormanlar için kullanılan bir terimdir. Günümüzde yağmur ormanı terimi de cengel yerine kullanılmaktadır. Dünya yüzeyinin yaklaşık %6’sı cangıl olarak sınıflandırılabilir. Varlığı, ekosistemin devamı için hayati önem taşır. Sözcüğün esası Farsçada “susuz yer” anlamına gelen cangal dan gelmektedir. 

Cevap: Cengel

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts