Pompalı kuyuları ve doğadaki kaynakları besleyecek kadar su iletebilen jeoloji oluşumu

Yeraltı suyu, yer kabuğunun yapısını teşkil eden ve geçirgen özelikteki jeolojik formasyonlar içerisinde bulunur. Yağış sonrası sızma ile su yeraltında geçirimsiz tabakaya kadar iner ve akifer denilen su depolarında saklanır. Yeraltı suyu taşıyan bu tabakalara akifer denir. Akifer, Aküfer komşu olduğu katmanlara göre permeabilitesi çok daha yüksek olan ve ekonomik olarak elde edilebilecek derecede bol yer altı suyu sağlayabilen jeolojik katmanlardır. Akifer su anlamına gelen “Aqua” ve taşıyan anlamına gelen “Ferre” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Akiferler, alt ve üst kısımlar geçirgen veya geçirimsiz tabakalardan oluşan ve yar altı sularını taşıyan tabakalardır. Akiferler bu tabakaların durumuna göre isim alırlar. En çok bilinen ve üzerinde çalışma yapılan üç çeşit akifer tipi vardır. Bunlardan, alt ve üst kısımları tamamen geçirimsiz tabakalardan meydana gelen akiferlere basınçlı akifer denir. Yeraltı suyunun üst yüzeyi hava ile temas halinde ise buna basınçsız akifer denir. Üçüncü bir halde ise, alt ve üst tabakalardan en az birinde sızma vardır ve buna sızdırmalı akifer denir. Akiferlerin suyu depolayabilme ve iletebilme gibi iki temel özelliği vardır. Bu özelliklerden birisi veya her ikisi olmadığı takdirde akiklud, akifüj veya akitard isimli değişik tipte hidrojeolojik oluşumlardan söz edilmektedir. 

Cevap: Akifer

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts