Bayram günlerinde, düğünlerde, törene, yerli giysilerle, atlı ve silahlı olarak katılan yiğit

Seymen, seğmen ya da seyman, eski Türk boylarında göçebe kervanlarını koruyan silahlı birlik, kolcu. Yerleşik hayata geçilmesiyle Anadolu’da köyden köye gelin almaya giden damat tarafının atlı, davullu, zurnalı, silahlı ve cepken giyinmiş delikanlı alayına dönüşmüştür. Hakaniye Türkçesindeki Sökmen ( سكمان yiğitlere verilen ünvân) sözcüğünden türediği var sayılır. 

Cevap: Seymen

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts