Çok etkili bir zehir

Striknin, Nux vomica ağacından üretilen zehirli madde. Hayvan hakları kuruluşlarının karşı çıkmasına kadar sokak hayvanlarının itlafında kullanıldı. Formülü C21 H22 N2 O2 ‘dir. Organik hücreleri bozarak harâb eden zehirli bir alkoloid. Az miktarda kullanıldığında tıpta ilâç olarak istifade edilir. Striknin, Hindistan’da yetişen kargabüken (Strychnos nux-vomica) ağacının tohumlarından elde edilir. Striknin, teknik olarak gelişmemiş topluluklarda, okların ucuna sürülmek suretiyle avlanma ve düşmana karşı müdafaa maksadıyla kullanılır. Tıp ve veteriner hekimliğinde 1–2 mg dozlar halinde uyarıcı olarak kullanılmaktadır. 5–10 mg kadar kullanılması halinde omirilikte tahriş yapar. 30 mg doz kat’î ölüme yeter miktardır. Striknin ağızdan veya enjeksiyon yoluyla alınır alınmaz hemen kana geçer. Zehirlenme belirtileri, 20 dakika sonra merkezi sinir sisteminin striknin etkisi altında kalmasıyla başlar. Sırt sertleşir, kaslarda seğirme görülür ve kusma meydana gelir. Ölüm, çok kusma ve yorgun düşmek sebebiyle olur. Striknin zehirlenmelerine karşı mide yıkanması, oksijen teneffüsü iyidir. Strikninin formülü 1817 senesinde, Fransız kimyâgeri P. Pelletier veJ. Caventou tarafından bulunmuş ve kesin sonuca 1939 senesinde varılmıştır. Molekül formülü C21H22N2O2 olan striknin 290 °C’de erir. Alkolde ve kloroformda kolayca, suda tedrici olarak çözülür. En çok bulunan tuzları nitrat, sülfat ve hidroklorittir.  

Cevap: Striknin

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts