Denizli’nin ilçesi

Baklan, Denizli’nin bir ilçesi. Baklan’ın kurucusu Abdi Bey’dir. Abdi Bey’in kökleri Horasandaki Kayı Boyu beylerinden Apobay veya Apabay ismindeki Kayı beyine dayanır. Bu boy Horasan’dan yola çıkmış ve Bağdat üzerinden daha sonra Konya havalisine gelmiştir. Konya’dan sonra da bir kısmı, Bursa yöresine yerleşen Osmanlı’nın kurucusu Kayı aşiretidir. Abdi bey ise Afyonkarahisar üzerinden Denizli-Baklan’a yerleşen aşireti temsil eder. Baklan’ın tarihi Türkler açısından Türkler’in Denizli’ye yerleşmesiyle başlar denilebilir. Baklanlı Hüsamettin Dede Çal, Baklan bölgesi Alaşehire kadar olan bölge ile Denizli havalisinin Fethedilmesi Hüsamettin Dede komutasında olmuştur. Hüsamettin Gazi Bey, Selçuklu akıncı komutanıdır ve Haçlılara karşı mücadele vermiştir. Asikaraağaç (Acıpayam) isyanını bastırmıştır. Hüsamettin Dede, Anadolunun Türklerin hakimiyetine girmesini sağlayan Miryokefolon (1176) savaşına katılmış ve bu savaşta yaralanmıştır. İlçe içinde Hüsamettin Dede türbesi vardır. Hüsamettin dede Türbesi eski mezarlığın girişindedir. Türbesinin Selçuklu mimari özellikleri taşıdığı görülmektedir. Baklan ovası sulaması projesi Harran ovası sulama projesinden sonra 2. büyük projedir. Sulak ve tahıl tarımı yapılmaktadır büyük ve küçük baş hayvancılık görülür. Baklan’a ulaşım olarak Denizli-Ankara yolu istikametinden gidilir. Kaklık kavşağından Çivril Uşak istikametine dönüldükten sonra Baklan yol ayrımından 11 km sonra Baklan’a ulaşılır. 

Cevap: Baklan

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts