Proses

Proses; sözlük tanımıyla sisteme giriş yapan bir girdiyi sistemden geçirerek çıktıya dönüştüren, bu işlemi yaparken somut olarak ölçülebilen farklı değerler üreten işlemler kümesidir. Süreç yaklaşımı olarak da belirtilmektedir. Prosesler katma değerli çabalarla tanımlanırlar. Proses bir fonksiyon içerisinde ya da fonksiyonlar arası olabilir. İşetmeler için prosesler iletişim halindeki kişi, teçhizat, ham madde, işleme yöntemi ve diğer unsurların toplamıdır. Başka bir anlatımla prosesler bir işletmenin mevut ve potansiyel müşterileri için hangi faaliyetleri yürüttüğü ve nelere dikkat ettiğidir. Prosesler bir üretim ya da satış mekanizmasının tüm aşamalarıdır. Prosesler işletmelerde bir ya da birden fazla fonksiyon için geçerlidir. Proses içerisinde alt prosesler de bulunabilir. Prosesler tanımlanabilen, ölçülebilen, yinelenebilen, kontrol edilebilen faaliyetler içerirler. 

Cevap: Süreç-Vetire

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts