Tasarı

Tasarı Tetkik veya kabul edilmek için bir şey sunma. Arz etme, bildirme. Bir fikir bildirme (önerme). Tasarı, bir kişi veya bazı kişilerin yapmayı düşündükleri şey. Yapılması istenen şeyin zihinde tasarlanması, şekillenmesi. Düşünülen, tasarlanan şeyin yazılı şekli. Herhangi bir hukuki muamelenin, o işlemi yapmaya yetkili kurul veya makama arz edildiği şekil. Görüşülmesi ve oylanabilmesi mümkün hale gelen ve hazırlanmış olan metin. 

Cevap: Layiha

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts