İlinek

İlinek (felsefe) kendi başına bir varlığı olmayıp var olmak için dayanacak bir töze gereksinme duyan ve dayandığı tözü değiştirmeksizin değişebilen nitelik. Her hangi bir şeyin rengi, sıcaklığı birer ilinektir. 

Cevap: Araz

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts