Denetim

Denetim bir işletmenin ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına ilişkin açıklanan bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunu belirtmek ve raporlamak amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara ilişkin bilgilerle ilgili kanıtların tarafsızca toplanması ,değerlenmesi ve sonucunun bilgi kullanıcılarına kullanıcılarına raporlanmasıdır. 

Cevap: Teftiş

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts