Haydutluk

Haydut (Bulgarca: Хайдутин, Macarca: Hajdúk, Makedonca: Ајдут, Rumence: Haiduc, Sırpça: Хајдук, Türkçe: Haydut) özellikle 19. yüzyılda Balkanlar’da, Orta ve Doğu Avrupa’da kanun kaçakları, haydutlar ve bağımsızlık savaşçıları için kullanılan genel terimdir. Balkan geleneğinde hajduk efsaneleştirilmiş bir kahraman olarak betimlenmiştir. Kahraman o dönemde Osmanlı İmparatorluğu denetimi altındaki topraklardaki Osmanlılara karşı mücadele etmektedir. İngiltere efsanesi Robin Hood örneğinde olduğu gibi zenginden çalarak fakire veren bir hajduk simgesi aynı zamanda adaletsiz yönetime karşı başkaldırıyı da simgeler. Gerçekte ise hajduk tanımı 17. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılın sonlarına kadar faaliyet gösteren kanundışı kişiler için kullanılan olumsuz bir tabir olagelmiştir. Bu kişiler söylenenin tersine sadece Osmanlılara değil yerle halka da saldırdıkları bilinmektedir. Hajduk kelimesinin kökeni kesin olarak bilinmemekle beraber Türkçe haydut kelimesinden geldiğine dair teoriler bulunmaktadır. Diğer bir teoriye göre ise Macarca çoban anlamına gelen hajdó kelimesinden türemiştir. İki dilin tarih içinde birbirinden etkilendiği gözetildiğinde iki teorinin birlikte gerçekleşmiş olması da muhtemeldir. Türkler tarafından Macar paralı askerleri için kullanılan bu terimin Hırvatistan’da da dağdaki eşkıya için kullanıldığı bilinmektedir. 

Cevap: Şekavet

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts