İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediğine inanılan tabii nesne, ongun

Kuzey Amerika’da ve Avustralya’da yayılan bir inanç olarak bilinir. Bu şekilde inanan kişilere totemci denir ama totemin bozuk bir inanç olduğu yönünde varsayımlar bulunmaktadır. Zaten bakıldığında birbirinden çok uzak iki yerde ortaya çıktığı görülmektedir. İnsanlar taş, ağaç, hayvan gibi şeyleri kudsi olarak kabul edip bunun ismine de totem derler. Totemcilik kelime anlamı olarak oturacak yer anlamına gelmektedir. Bu anlam Amerika’da yaşayan topluluklardan biri olan “Erdeken Boyu’nun” diline göre çıkarılmıştır. Bu şekilde bakıldığında totem inanışının bir çeşit putlara tapma olduğu ortaya çıkmaktadır. Totem olarak görülen şeyler, totemciler için putlaştırılarak tapılır. Aslında totem putlaştırılan her şeye verilen bir isimdir. Bu inanıştan olmak için ilahi dinlere inanmamak, bir bitkiye ya da hayvana inanmak ve tapmak gerekir. Bu şekilde kudsileştirilen şeyler her topluluk için farklıdır. Yani totemciler küçük gruplar halinde yaşarlar, her grubun totemi farklıdır. Bu açıdan bakıldığında inanışın sapkınlığı ortaya çıkacaktır. Onlara göre her şey tapınmak için bir totem olabilir. Bunun yanında bir grup için totem olan bir şey diğer grup için hiçbir anlam ifade etmeyebilir ve inanış tamamen farklı bir totem üzerinden yapılır. 

Totemcilere göre totem olarak kabul edilen nesne onları korur ve kişiler o totemden meydana gelmiştir; ama diğer topluluğun totemi farklıdır ve o topluluk da kendi toteminden yaratıldığını, kendi toteminin ona yardım ettiğini düşünür. Bu totemlere zaman zaman yapılan müzikli ve şarkılı ayinler de eşlik eder. O totem putlaştırılır ve tüm kabile bu totem etrafında ayine katılır. Her kabilenin bir reisi vardır ve bu reis aynı zamanda büyücü yeteneklerine de sahiptir. Kabilenin totem ile bağlantıya geçmesinde kâhin olarak görülen kabile reisi etkili olmaktadır. Totem birbirinden çok uzak yerlerde ortaya çıkmış bir inançtır. Belki de bu yüzden totemler her kabilede farklıdır. Günümüzde totemlerin ve totemizmin yaşatıldığı yerler: Güney Amerika, Avustralya, Afrika ve Okyanusya’dır. Buradaki küçük kabilelerde sapkın totem inancı halen devam etmektedir. Bu kabilelerin ülke içerisindeki coğrafi dağılımına bakıldığında, ülkenin daha çok geri kalmış kesimlerinde yaşadıkları görülür. Çünkü totem ayinleri geleneksel ve çoğu zaman ilkel şartlara sahiptir.

Cevap: Totem

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts