Metal saplama

Pimler boyuna nazaran çapları çok küçük olan makine elemanlarıdır. Şekillerine göre; silindirik, konik veya çentikli olabilir. Ana görevleri parçaların karşılıklı durumlarını tesbit etmek, emniyete almak, parçaların çeşitli yönlerde kaymasını engelleyerek bu parçaları birleştiren ve bu parçaları merkezleyen elemanlara pim denir. İki veya daha fazla sayıda parça sık sık sökülüp takılacaksa cıvata kullanılarak birbirine bağlanır. Parçaların hep aynı şekilde (en ufak kayma olmadan) birleştirilmesi isteniyorsa cıvatalarla beraber pimlerden yararlanılır. Bu amaçla, düz veya konik pimlerden, en az iki tane olmak üzere kullanılır. Silindirik pimler toleranslı olarak işlenir ve daha ziyade merkezleme işlerinde kullanılır. Sertleştirilmeden kullanılan silindirik bir pimdir. Bu pimler yerlerine toleranslı olarak monte edildiğinde, pim deliklerinde hassas bir şekilde işlenmesi gerekir. Çentikli pimlerde deliklerin hassas işlenmesine gerek olmadığı için daha ucuzur. Fakat merkezleme işlerinde silindirik pimler kadar iyi netice vermezler. Konik pimler merkezleme için en iyi sonucu verir. Silindirik pimlere göre sökülüp takılması kolaydır. Üzerinde 1/50 oranında koniklik bulunan pim çeşitleridir. Konik pimler istenildiği kadar sökülüp takılabilir. Konik pim delikleri için merkezlenecek parçalar monte edilip beraber delindikten sonra raybalanır. Bu nedenle konik pimlerle merkezleme diğer pimlere göre pahalıdır. 

Yay tipi pim, takıldıkları yerde yaylanarak sıkı duran, pim yerine kullanılan çelikten yapılmış dairesel kesitli bir bağlantı elemanıdır. Yay tipi pimler, bağlayacağı parçalara matkapla delik delindikten sonra çakılır. Pratikte pimlerin imalatında en çok kullanılan çelik malzeme soğuk çekilmiş St 50 bazen St 60 çeliğidir. Özel hallerde bakır, prinç ve alüminyumdan yapılmış pinler kullanılır.  Yivli-Kertikli pimler 8 farklı standartta toplanmıştır. Ortak özellikleri pim çubuğunun çevresine 120° aralıkla açılmış 70°’lik V biçimli üç adet yivin pim çapını büyütmesidir. Yivleri özel tezgahlarda açılır. Bu pimlerin kullanıldığı deliklerde rayba çekmeye gerek yoktur. Sakıncaları sık sökülüp takılan yerlerde zamanla hassasiyetleri azalır. 

Cevap: Pim

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts