Bazı eşyaya verilmesi gereken boyutlar, yan görüşü çizmeye hazırlamaya yada denetlemeye yarayan örnek

Nesnelerin sahip olması gereken ya da çeşitli koşullara göre diğer nesneler ile uyumunu sağlamak için boyut bakımından düzenlenmesi için bir örnek teşkil edene gabari hem inşaat hem de ulaşımda kullanılan bir terimdir. Gabari ile bir aracın ya da yapının çeşitli kriterlere uyumu belirlenirken aynı zamanda yapısal bir düzenin sağlanması da amaçlanır. Bir arsa üzerine yapılacak olan yapının yüksekliği, belediyeler tarafından öngörülmüş gabari değeri ile yapılır. Bu anlamda gabari bir yapının kaldırım hizasından çatıya kadar olan maksimum yüksekliğini verir. Yapının maksimum yüksekliğini veren gabari değeri, belediyeler tarafından öngörülür. Gabari değeri arsa yüz Örneğin; idare tarafından gabarinin 7.50 olarak öngörülmesi halinde bu yapı, kaldırımdan çatıya 7.50 metre azami yükseklikte olabilir. Çatıdan 0.5 metre çıkarılıp, elde edilen yükseklik 3.3 metreye bölündüğünde kaç kat yapılabileceği hesaplanabilir. 7.50 gabari için yapılabilecek maksimum kat sayısı ikidir ölçümü, boyu ve emsallerine göre verilir. 

Cevap: Gabari

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts