Depremle ilgili

Yer kabuğunun ani enerji boşalımı sırasında meydana getirdiği dalgalanmalara, sismik dalga adı verilir. Yer içerisinde meydana gelen bir deprem ya da patlama anında çok büyük bir miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerjinin bir kısmı faylanma ile kayaçların deformasyonu için kullanılırken; kalan kısmı ise ortamın özelliklerine bağlı olarak yer içerisinde elastik dalgalar şeklinde yayılır.Sismik dalgalar olarak bilinen bu elastik dalgalar, depremi oluşturan kırılma ve faylanma nedeniyle kaynaktan uzaklaşacak şekilde tüm yönlere doğru farklı türlerde yayılırlar. Deprem esnasında başlıca iki dalga türü ortaya çıkar. Bunlar cisim ve yüzey dalgalarıdır. Cisim dalgaları kaynaktan bütün yönlere doğru yayılarak yer içerisinde seyahat ederken, yüzey dalgaları hemen hemen her yerkürenin yüzeyine paralel bir şekilde yayılır.   

Cevap: Sismik

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts