Gizemsel

 Mistik hem olaylar hem de şahıslar için kullanılabilen bir kelimedir. Gizemci ya da gizemli anlamına gelen mistik kelimesi, insanlar için kullanıldığında bu kişinin bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Bir kişiye mistik diyebilmek onun; sezgilerine önem vermesi, aydınlanmaya odaklanmış olması ve kesin yargılarının olmaması ile mümkün olabilmektedir. 

Cevap: Gizemci-Mistik

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts