Kaplıcaların ve ılıcaların sağlık üzerine etkilerini inceleyen bu etkileri tedavi yöntemi olarak kullanılan tıp dalı

“Balneoloji” “banyo bilimi” demektir. Bilimsel bir disiplin olan balneoloji, “yer altı, toprak, su ve iklim kaynaklı doğal iyileştirici faktörlerin bilimi” olarak tanımlanır. “Balneoterapi” ise bu doğal faktörlerle yapılan banyo, içme ve inhalasyon kürleri şeklinde uygulanan bir uyarı-uyum tevdisi yöntemidir. Balneoterapi’de kullanılan doğal iyileştirici faktörler yeraltı kaynaklı doğal şifalı sular, çamurlar ve iklimsel faktörlerdir. Bunlara “balneolojik kaynaklar” veya “balneoterapötikler” denir. En yayın kullanılan balneolojik kaynaklar şifalı sulardır. Doğal peloidler (çamurlar) ve gazlar (karbondioksit, radon, hidrojen sülfür), kaplıca tedavisinde kullanılan diğer kaynakladır. Balneolojik kaynakların incelenmesi, fizik, kimya, biyoloji, hidroloji, jeoloji, klimatoloji ve tıp gibi farklı bilim dallarının konusudur. Balneoloji, bu bilim dallarının ortak alanı olarak, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişmiştir. Balneoloji, “balneoterapide kullanılan etkenleri fiziksel, kimyasal, biyolojik, jeolojik, hidrolojik, ekolojik ve medikal yönlerden inceleyen bilim dalı” olarak da tanımlanabilir. İklimsel faktörlerin hastalıkların tedavisinde sistematik olarak kullanılmasına “klimaterapi” denir. “Balneoklimaterapi” ise kaplıca küründe, balneolojik kaynaklarla iklimsel faktörlerin birlikte kullanılmasıdır. Özgün bir tedavi yöntemi olan balneoterapi tek başına veya diğer tedavi yöntemleriyle kombine/kompleks şekilde uygulanabilir. 

Cevap: Balneoloji

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts