Osmanlıda atlı asker

Osmanlı döneminde, tımar ve zeamet sahiplerinin savaş sırasında kendileriyle birlikte savaşa götürmekle yükümlü bulundukları, dirliklerinini gelirlerine göre belli sayıda olması gereken, her türlü donanımı bulunan atlı asker. 

Cevap: Cebeli

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts