Pulluk, büyük saban

Tarımda ekimden önce toprağı sürmek (toprağı alt üst edip havalandırmak) için traktör gibi çekici bir araç arkasına bağlanarak kullanılan toprak işleme aracı. Kulaklı ve diskli pulluklar toprağı yalnız bir tarafa devirirler ve bu devirme işi genellikle sağ tarafa doğru olur. Pulluğun esas çalışan kısımları uç demiri ve kulaklardır. Pulluk uç demiri sertleştirilmiş çelikten yapılma bir demir parçasıdır ve görevi pulluk ileri doğru giderken toprağı yarmaktır. Pulluk uç demirinin yararak kaldırdığı toprak arkaya doğru kulaklara geçer ve kulaklar bu toprağı alarak tezekler halinde dış taraflara doğru yatırırlar.

Cevap: Kotan

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts