Put, tapılacak şey

 Daha çok, ağaç, taş ve bronz kullanılarak yapılan tanrı veya tanrıça heykelciğine ‘idol’ denir. Ancak son yıllarda dilimizde ‘idol’ kelimesi; hayranlık duyulan, örnek alınan kimse anlamında da kullanılmaktadır. Ancak asıl manası, ‘çok tanrılı dinlerde tapılacak nesne veya kişi’dir. 

Cevap: İdol

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts