Alman faşistti

Nazi, Adolf Hitlerin kurduğu Nasyonal Sosyalist Parti’ye halk tarafından verilen isim. Nazi kelimesi,köken olarak National ve Socialism kelimelerinden meydana gelmekteydi.( Almanca: Nationalsozialismus ) Nazi kelimesi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi nin ideolojisini benimseyen kişi yada kurumlara verilen genel adı temsil eder. Nazi Partisinin Almanca adı, NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparteidı. Partinin ideolojisi ayrımcı, ırkçı ve katı bir çalışma disiplinine dayanıyordu.Almanyayı 1933 ve 1945 yılları arasında bu ideoloji ile yönettiler.Üstün olduğunu ileri sürdükleri beyaz Alman ırkının tüm dünyaya hakim olması için saldırgan ve yayılmacı bir politika izlediler. Nazilerin içinde en çok ünlenen Nasyonal Sosyalist Partinin başkanı ve 3.Reichın faşist diktatörü Adolf Hitler dir.İronik bir biçimde, Aryan olarak tanımladığı beyaz İskandinav ırka ait Antropometrik ölçütlere kendisi de uymuyordu. Nasyonal Sosyalist Partiye bağlılıkları ile bilinen özel bir askeri birlik olan SS (Schutzstaffel ) birliği, farklı ırklara mensup oldukları ve bozuk gen taşıdıkları gerekçesi ile yüzbinlerce insanın ölümüne neden oldular.Müttefikler tarafından yenilgiye uğratıldıkları 1945 yılına kadar iktidarda kaldılar. 

Temel felsefesi ırkçı, aşırı sağcı düşünüş ve anti-semitizm üzerine kuruludur. Ari (Cermen) ırkının diğer milletlere göre üstün ve mükemmel olduğunu savunur. 2. Dünya Savaşında, Yahudi milletine olan kinlerini, onları önce gettolarda sonra da toplama kamplarında itlaf etmekle gösterdiler. Yahudiler yanında ari ırkına ait olmayan her insan, çingene, romen, sakat ve özürlü insanları gazla zehirlemişler ve arkasından fırınlarda yakmışlardır. Sırf 6 milyon Musevi insanın öldürüldüğü, kendilerinin tuttukları istatistiklerden anlaşılmaktadır. İlginç olanı ise, IBMin sattığı bir nevi kart şerit işleyen makineleri bu iş için kullanmış olmalarıdır. İki dünya savaşı arasında hortlayan bu ideoloji, bugün milletlerarası siyasi ve toplumda kabul görmemektedir. Bugün halen açık ve gizli eylemlerle faaliyetini çeşitli ülkelerde sürdürmeye çalışmaktadır. Bunlar arasında Almanların NPD ve Skinheadsleri (dazlaklar), İngiliz Skinheads ve holiganları yanında Amerikada Ku-Klux-Klan üyeleri ile daha bir çok ufak tefek grup ve akımlar mevcuttur. Almanya başta bir çok ülkede Nazilerin açıkça siyasi ve dernek çalışmaları sınırlandırılmış veya yasaklanmıştır. 

Cevap: Nazi

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts