Çoban türküsü

Eglog: Latin edebiyatında ortaya çıkan bu kelime kısa kır manzumesi, çoban türküsü, anlamına gelir.    Tabiat, kır hayatı, çobonlık konulu şiirler eglog denmiş   bu tip şiirlerde   kır hayatının güzellikleri , doğal hayat   karşılıklı konuşmalar  yapılıyormuş izlenimi verecek şekillerde anlatılmıştır.  Egloglarda  kırsal dünya köylülerin ve çobanların yaşamı yüceltilerek ve küçük bir vakanın içinde kişiler konuşuyorumuş gibi  dile getirilir. Eglog türündeki  ilk şiir örnekleri Latin Edebiyatında  Theokritos’un eidyllionlarıdır.  Theokritos’tan sonra, Vergilius’un Bucolica (çoban şi­irleri) adlı kitabı bu türün diğer örnekleri olmuşlardır.  Latin edebiyatının ünlü şairi   Vergilus’un  Bucolica adlı eserinde  toplanan 10 eglogadan beş tanesi monolog, beş tanesi de diyalog biçimin­de yazılmıştır. Latin edebiyatında  ortaya çıkan bu şiir   kırlarda geçen bir aşk olayını  küçük bir piyes biçimde anlatıyormuş gibi iki çobanın arasında geçen diyaloglar halinde anlatan şiirler için kullanılan bir terim haline gelmiştir.   Bu nedenle .  Egloglar karşılıklı konuşam havası içinde yazılan şiirlerir. Egloglar  idillerde olduğu gibi, engin ve dingin kır hayatının verdiği huzuru ,  kır  ve köy hayatının verdiği mutluluk  duygularını  ve aşk özlemi dile getiren şiirlerdir. Egloglar pastoral şiirin bir parçası kabul edilebilir.  Egloglar  Türk edebiyatında  fazla rağbet görmemiş tir.  Latin ve Batı edebiyatında ise  Dante, Petrarca ve Boccaccio gibi  rönesans öncesi ve Ronsard, Fontenelle, A. Chénier, Lamartine, E. Spenser, A. Pope, J. Swift gibi Rönesans dve sonrası dönemi şairleri önemli eserler vermişlerdir. Türl şiirinde eglogun özelliklerini taşıyan şiirler yazılmış olmasa da kır ve tabiat özlemini dile getiren çağdaş , divan ve halk şiiri tarzında pek çok şair ve şiir olmuştur. 

Cevap: Eglog

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts