Taşlama, taşa tutma, taşa tutarak öldürme

Recm (Arapça: رجم), Sözlük anlamı ‘taşlamak’ ve ‘kovmak’ olan, İslam hukukunda terim olarak ise zina yapan ‘evli’ erkek ve kadına uygulanan taşlayarak öldürme cezasını ifade eden Arapça bir kelimedir. İslam öncesinde Yahudilikte de var olan bir ceza olan recm İslam hukukunda en tartışmalı konulardan birisidir. Çünkü Kur’an’da zina suçunun karşılığı olarak geçmeyen bu ceza hadislere dayandırılmaktadır. Zaman içinde birçok toplum evlilik dışı cinsel ilişkiyi cezalandırarak caydırma yoluna gitmişleridir. Antik Yunan yasalarına göre zina edenler ölüm cezasına çarptırılırken, Hammurabi Yasaları’nda bu kişiler suda boğarak öldürülürlerdi. Zina suçuna verilen recm cezası ise tarihin belli bir döneminde özellikle Orta Doğu’da uygulanmıştır. Bu bağlamda recm dini bir ceza olarak ilk olarak Tevrat’ta geçmektedir. İncil’de açık olarak geçmeyen bu ceza, Kur’an’da geçmemesine rağmen İslam Hukukuna girmiş; peygamber, dört halife, daha sonraki İslam devletleri ve Osmanlı’da uygulanagelmiştir. 

Cevap: Recm

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts