Aldatma

Aldatma veya sadakatsizlik; evli ya da duygusal veya cinsel bir ilişki içerisindeki taraflardan birinin bir başka kişi ile ilişkiye girmesi. Aldatma sadece duygusal düzeyde, sadece cinsel ilişki düzeyinde veya hem duygusal hem cinsel ilişki şeklinde olabilir. Aldatmanın tanımı kültürden kültüre veya çiftler arasındaki anlaşmalara göre farklılık gösterebilir. Duygusal aldatma; kişinin romantizm, zaman ve ilgi gibi duygusal kaynaklarını ilişki dışındaki bir kimseye yöneltmesidir. Yeni ilişkinin boyutu yüz yüze görüşme ile internet, mektup veya telefon aracılığıyla uzaktan görüşme arasında değişebilir. İslam kültüründe din gereği nikahlı olmayan iki kişinin cinsel ilişkiye girmesi zina olarak adlandırılır. Ancak zinanın gerçekleşmesi için taraflardan birinin eşini aldatıyor olması gerekmez; yani iki bekar kişinin ilişkiye girmesi de zina sayılır. İslam’da zina haramdır. 

Cevap: Al

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts