Derece derece ilerleme, kerteleme

Anlatımda kavramların derecelerinin dikkate alınarak sıralanmasına tedric (dereceleme) denir. Sıralama büyükten küçüğe, küçükten büyüğe; yüksekten alçağa veya alçaktan yükseğe doğru olur. Düşünceyi etkili kılmak için bu yola başvurulur. 

Cevap: Tedric

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts