Mezarda ölüleri sorgulayan ve gerekirse cezalandıran iki melekten biri

 Münker ve nekir melekleri insanı kabir hayatında sorguya çekecek olan meleklerdir. Münker ve Nekir isimlerinin kelime anlamı ise “tanınmayan şiddetli korku” olarak belirtilmiştir. Berzah aleminde ölüleri sorguya çekecek olan meleklerin tanımı olarak Münker ve Nekir isimleri kullanılmıştır. Kur’an-ı Keirm’de Münker ve Nekir melekleri hakkında bilgi verilmemiştir. Münker ve Nekir meleklerinin varlıklarını hadis-i rivayetlerden öğrenmekteyiz.  Münker ve Nekir meleklerinin ölümden sonra insanları sorguya çekeceği meleklerdir. Sorgu esnasında insanlara “Rabbin kim?” “Peygamberin kim?” gibi soruları yöneltecek olan meleklere Münker ve Nekir melekleri denir. Münker ve Nekir sorularını müminlere ve kafirlere ayrı olarak soran meleklerdir. Münker ve Nekir melekleri kafirlere korku ve azap gösterecek olan meleklerdir. Bu kişilerin kabir hayatı azap çekici ve korkunç geçecektir. Bazı kaynaklarda Münker ve Nekir meleklerinin asıl isimleri “Mübeşşir” ve “Beşir” melekleri olduğuna dair bilgiler yer alsa da bu bilgilerin hiçbir dayanağı yoktur. İslam alimlerinin verdiği bilgilere göre Münker ve Nekir meleklerinin sorularına yalnızca müminler cevap verebilir. Kafir kişiler cevap veremez. Münker ve Nekir meleklekleri daha önce insanlara hiç görmediği bir şekilde görünecek ve ameline göre onlara azap çektirecek veya güzel görünecek. Münker ve Nekir melekleri kabir sorgulayıcısı melekleri olarak da bilinmektedir. 

 Münker ve Nekir meleklerinin görevi insanların öldükten sonra ki kabirde sorguya çekmeleridir. Münker ve Nekir melekleri kişiye din, peygamber ve Allah ile ilgili sorular yöneltir. Her melek Allah’ı zikretmekle görevlidir. Dolayısıyla Münker ve Nekir sorgu melekleri de her dai Allah-u Teala’yı zikreder. Kabirde Münker ve Nekir meleklerinin soracağı ilk soru “Muhammed diye bir zat vardı, o zat hakkında ne biliyorsun?” diye sorar. İlk soruya mümin kişiler cevap olarak ” Ben şahitlik ederim ki o Allah’ın kulu ve resulüdür. ” olarak cevaplar. Kafirler Münker ve Nekir’in bu sorusuna cevap veremez. Daha sonra Münker ve Nekir melekleri onlara demirden örülmüş bir çekiç ile vurur. Bunun acısını hisseden kafirler bağırmasının çığlığı cinler aleminden bile duyulur. Bir diğer hadise göre Münker ve Nekir’in soracağı ikinci soru ise ” Dinin nedir? ” sorusudur. Müminler bu soruya ” Ben İslam dinine inana biriydim. ” der. Kafirler ise bu soruya yine cevap veremez. Münker ve Nekir melekleri son olarak ise ” Rabbin kim? ” sorusunu sorarlar. Müminler bu soruya ” Rabbim alemlerin yerin ve göğün sahibi olan Allah-u Teala’dır. ” der.  Kafirler bu soruya cevap veremedikleri için Münker ve Nekir melekleri onlara cennetin penceresine gösterir. Münker ve Nekir melekleri kafirlere der ki: ” Sen iman etmediğin için, Allah’ın emirlerine ve buyruklarına uymadığın için, gidemediğin şu cennete bak! ” der. Daha sonra ise Cehennemden bir pencere açar ve Münker ve Nekir melekleri onlara der ki: ” İşte burası sana layık olan yerdir. Sürekli şüphe duydun, şüphelerinle yaşayarak Allah’ı inkar ettin. İşte kıyamet gününde de bu şekilde dirileceksin” der. Ardından kafirlere dayanılmaz bir kabir hayatı yaşatır. 

Cevap: Nekir

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts