Yayım kaynağından enerjinin yayılması

Isı enerjisinin elektromanyetik dalgalar şeklinde transferine ısının ışınım şeklinde yayılması denir. Işıma, ışığın dalgalar şeklinde yayılmasıdır. Isı boşlukta yalnızca ışıma yöntemiyle iletilir. Bir maddesel ortama ihtiyaç duymaksızın ısı enerjisinin bir yerden başka yere transfer olmasına ısının ışıma ya da radyasyon yoluyla yayılması denir. 

Cevap: Işıma

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts