Yaydaki esnek bağ

Kirişler,  yapının her bir katında bulunan döşemeler üzerine gelen yükleri taşıyıp, kolonlara aktaran betonarme (Beton ve Donatı) sistemlere kiriş denir. Kirişler düşey olarak duran, kolonlar üzerine; yatay olarak inşa edilirler. Betonarme karkas yapılarda temel, döşeme, kiriş ve kolonlardan oluşan taşıyıcı bir sistem mevcuttur. Bu sistem yapının tüm katlarında aynıdır. Herhangi bir katın kirişleri o katın kalıp planına ve kiriş ayrıntılarına göre inşa edilir. Kalıp planında kirişlerin yerleri ve ölçüleri bellidir. Fakat kirişlerin nasıl donatılacağı belli değildir. Kalıp planında bulunan her bir kirişin nasıl donatılacağı bu kirişlerin ayrıntıları çizilerek belirtilir. 

Cevap: Kiriş

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts