Çözgü

Dokuma kumaşın uzunluğu boyunca kenara paralel olan ipliklere çözgü denir.   Dokuma işleminin yapılabilmesi için çözgünün hazırlanması gerekir. Çözgü ipliklerinin, sabit gerilim altında, birbirlerine paralel olarak, bobinden sağılıp dokuma tezgahında dokunabilecek şekilde levende sarılması işlemine çözgü hazırlama denir. Çözgü hazırlamada yapılacak ilk iş çözgü uzunluğunun tespit edilmesidir. Bu uzunluk dokunacak kumaşın boyu, çekmeler ve kayıplar göz önüne alınarak hesaplanır. Daha sonra kumaşta kullanılacak çözgü iplik adedi ve renk raporu hazırlanmış olur. Çözgü hazırlama işlemi çok sayıda ipliğin önceden belirlenmiş düzende, sayıda ve ende birbirine paralel şekilde levent üzerine sarılarak dokuma işlemi için hazırlanmasıdır. Bu işlem yapılırken ilk olarak bobinler cağlığa dizilir, buradan da alınan uçlar levende aktarılır. Çözgü ipliklerini istenilen özelliklere göre levent denilen büyük makaralara sarılması işleminde kullanılan makinelere çözgü makineleri denir. Kumaşın enine göre de çözgü iplik sayısı hesaplanır. 

Cevap: Arış

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts